Profiel

Voor- en achternaam

Gera Elferink

Functie

gezinscoach/opvoedingsondersteuner/Video Home Trainer

Plaats

Hoef en Haag

Provincie

Utrecht

Man of vrouw

Vrouw

Doof, SH, CODA of horend

Doof

Rubriek

Welzijn en Maatschappij

Type gebarentaal

NGT (Nederlandse Gebarentaal)

SMS en/of WhatsApp nummer

0642702145

Bedrijfsnaam

Deaf for live

KvK nummer

75740648

Omschrijving

Wat ik kan doen:
Een hulpverlener, die gezinnen bijstaat.

Zoals: het geven van informatie en voorlichting over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen;
het bieden van pedagogische advisering en lichte pedagogische hulp;
het signaleren van opvoedproblemen, het vroegtijdig onderkennen hiervan, het verwijzen en toeleiden;
het bieden van informele, sociale, praktische en instrumentele steun aan ouders bij de opvoeding;
het bevorderen van een stimulerende pedagogische en fysieke omgeving.